header9.jpg

AGRAN  R.S.U.

Popis:

Jedná se vysoce aktivní látku na bázi enzymů a bakterií, která působí na degradaci organických látek a podporuje huminizační a minaralizující procesy v půdě. Jedná se o tekutinu béžové barvy vůně borovice. 

Složení:

Směs specifických enzynů s bakterií. Odpovídá složení Agranu. 

Použití:

  • Skládky pevného komunálního /organického/ odpadu
  • Znečištěné půdy 

Dávkování:

Postřik vrstev, které mají být zavezeny nebo ošetřeny. Platí zde zásada:  čím větší postřik, tím intenzivnější reakce.

Startovací fáze: 100 ml/1 tunu skládky denně v trvání 15 dnů

Udržovací fáze: 40-60 ml/1 tunu skládky denně  

Skladování:

Expirace 24 měsíců, skladuje se v chladných a stinných místech. 

Kvalitativní přínos:

  • působí na celkovou hygienu prostředí
  • omezuje zápach
  • snižuje provozní náklady