header7.jpg

MICROPAN  BIOTEX 

Složení:

Enzymaticko-bakteriální produkt, který odbourává povrchové znečištění od olejů a tuků.  

Využití:

  • Čističky odpadních vod /ČOV/.
  • Potravinářské provozy, kde vznikají odpady ve formě organické pěny a hrozí tvorba vlásenkových bakterií

Kvalitativní přínos:

  • působí na celkovou hygienu
  • zamezují zápachu
  • zvyšují efektivitu ČOV