header8.jpg

MICROPAN  R.N.

Popis:

Jde o bakteriální produkt založený na eutrotrofických bakteriích, které odbourávají dusíkaté látky z bio-odpadů. Rozkládají NO3 na N2, který uniká v plynné formě.  

Složení:

Obsahuje účinné enzymy, bakterie, minerální biokatalizátory, aktivní látky (fucus laminariae). 

Aplikace:

V čističkách odpadních vod /ČOV/. Zvyšují jejich účinnost odbouráváním rostlinných zbytků. 

Dávkování:

Výrobce doporučuje automatický aplikátor Biofeeder. Dávky jsou závislé na množství znečištění a jeho složení. 

Kvalitativní přínos:

  • působí na celkovou hygienu prostředí
  • snižují nepříjemný zápach
  • snižují provozní náklady