header5.jpg

MICROPAN E.A.

Popis:

Jde o bakteriální produkt na bázi kmenů Nitrosomonas a Nitrobacter. Prostředek spouští nitrifikační proces, který likviduje dusík a čpavek /amoniak/. Je v sypké formě, světle hnědé barvy. 

Složení:

Enzymy, bakterie, aktivní látky (fucus laminariae), minerální biokatalizátory, nutrienty ap. 

Požití:

  • Čističky odpadních vod /ČOV/ s vysokým množstvím mastnot a dusíkatých látek
  • V provozech s nízkými teplotami /např. mrazírny/ nebo v zimních podmínkách

Dávkování:

Doporučuje se použít automatický dávkovač BIOFEEDER. Dávkování závisí na množství kalů (odpadů) a na jejich složení. Výrobce dávku doporučí. 

Skladování:

Výrobek je účinný do 24 měsíců, uskladňuje se na chladných a stinných místech. 

Kvalitativní přínos:

  • působí na celkovou hygienu
  • zamezuje zápachu
  • snižuje provozní náklady a náklady na údržbu