header13.jpg

MICROPAN OIL 

Složení:

Směs enzymů, specializované baktérie, rostlinné extrakty, minerální a jiné soli, přírodní živiny.

Popis:

Jedná se o biologický aktivátor na základě enzymů a bakterií s vysokou účinností na degradaci látek s tukovou substancí jak živočišného, tak rostlinného původu. Působí i na asimilaci biologické pěny a proti tvorbě vlásenkových bakterií (Nocordian Microthrix a Spaerotilus). 

Použití:

  • V provozech potravinářského průmyslu /např. jatek, zpracoven olejů ap./
  • Ve stravovnách, kantýnách, kuchyních
  • V městských čističkách odpadních vod
  • V malých čističkách odpadních vod /ČOV/ u jatek, mlékárem ap. 

Skladování:

Aktivní vydrží 24 měsíců. Skladuje se v chladných a stinných místech. 

Kvalitativní přínos:

  • působí na celkovou hygienu prostředí
  • potlačuje zápach
  • snižuje provozní náklady 

Dávkování:

Doporučujeme automatický aplikátor BIOFEEDER. Množství dávek je úměrné množství a způsobu znečištění.