header9.jpg

 MICROPAN STARTER

Popis: 

          Biologický prostředek k oživení mikroorganismů podílejících se na čistícím procesu odpadních vod. Produkt přírodního původu získaný procesem kontrolované fermentace. Může být použit u všech typů ČOV využívajících biologickou aktivaci. Vzájemně velmi dobře interaguje s dalšími produkty do ČOV  firmy EUROVIX.  Dodává bakteriím snadno dostupný organický uhlík, velmi potřebný při rozjíždění biologického procesu na ČOV.  Přispívá k rychlému rozvoji bakteriální populace, což zajišťuje optimální složení kalu.

 

Tekutý produkt je zcela rozpustný ve vodě a může být dávkován přímo do oxidační nádrže. Je určen zejména ČOV využívajících denitrifikaci. Heterotrofní denitrifikující bakterie využívají tento snadno dostupný organický uhlík obsažený v produktu

 

Použití: Nové ČOV,  ČOV s vysokou koncentrací dusíkatých látek

 

Dávkování: Dávkování bude určeno na základě technologických a biologických (BSK, CHSK) parametrům dané ČOV

 

Balení: 25kg kanystry