header8.jpg

Micropan Petrol

Složení:

Vybrané mikroorganismy 

Minerální katalyzátor a mikroprvky

Vybrané enzymy

Výtažek z mořských řas

Přírodní růstové faktory

Růstové medium

Aminokyseliny

Mořská řasa lithothamnium calcareum

Uhlovodíky

Minerální soli

Výrobek neobsahuje GMO  

 

 

 

 

Popis výrobku:

Biologický aktivátor pro kontaminovanou zeminu uhlovodíkovými sloučeninami.

Slouží k odstraňování lehké i těžké kontaminace uhlovodíky. MICROPAN PETROL optimalizuje biologické odbourávání, které zajišťuje mikroflóra obsažená v zemině a specializované bakterie obsažené v produktu.

S odkazem na aplikační vyhlášku 471 z roku 1999 (aktualizovanou nařízením CEE 91/156 definující odpady 91/689 v souvislosti s nebezpečnými a toxickými odpady) EUROVIX vyselektoval specifické bakteriální kmeny pro odbourávání kontaminujících uhlovodíkových látek v půdě.

Použití výrobku má dva hlavní cíle: za prvé praktickou výhodu při snižování zátěže v kontaminovaném místě a snižující tím množství materiálu nutného k odvozu na skládku, za druhé ekonomickou výhodu, jelikož „in situ“ dekontaminace snižuje náklady a poskytuje minimální riziko rozptylu polutantu do prostředí. 

Mechanismus účinku:

Aplikujte produkt nebo produkt rozpuštěný ve vodě přímo na kontaminovanou zeminu. Dávka výrobku a dávka případného synergického produktu poskytujícího živiny, závisí na chemicko-fyzikálních vlastnostech kontaminované zeminy a na koncentraci a charakteru polutantu. Přesná dávka bude určena výrobcem nebo konzultantem firmy.

Skladování:

Výrobek je stabilní po dobu 24 měsíců od data výroby. Chraňte před přímým slunečním zářením a vysokými teplotami.