header6.jpg

Micropan alfa POB´s

Složení:

Vybrané mikroorganismy – bakterie, plísně kvasinky

Minerální katalyzátor a mikroprvky

Vybrané enzymy

Výtažek z mořských řas Acophylum a Fucus laminarius

Přírodní růstové faktory – rostlinné výtažky

Růstové medium

Aminokyseliny a oligopeptidy

Mořská řasa lithothamnium calcareum

Uhlovodíky

Minerální soli

Výrobek neobsahuje GMO  

 

 

 

  

Popis výrobku:

Biologický aktivátor pro dekontaminaci prostředí perzistentními organickými látkami.

Slouží k odstraňování lehké i těžké kontaminace perzistentními organickými látkami. MICROPAN alfa-POB‘s optimalizuje biologické odbourávání, které zajišťuje mikroflóra obsažená v zemině a specializované bakterie obsažené v produktu.

Použití výrobku má dva hlavní cíle: za prvé praktickou výhodu při snižování zátěže v kontaminovaném místě a snižující tím množství materiálu nutného k odvozu na skládku, za druhé ekonomickou výhodu, jelikož „in situ“ dekontaminace snižuje náklady a poskytuje minimální riziko rozptylu polutantu do prostředí. 

Mechanismus účinku:

Aplikujte produkt nebo produkt rozpuštěný ve vodě přímo na kontaminovanou zeminu. Dávka výrobku a dávka případného synergického produktu poskytujícího živiny, závisí na chemicko-fyzikálních vlastnostech kontaminované zeminy a na koncentraci a charakteru polutantu. Přesná dávka bude určena výrobcem nebo konzultantem firmy. Je výhodné používat výrobek společne se synergicky působící směsí živin Micropan beta-POB‘s. 

Skladování:

Výrobek je stabilní po dobu 24 měsíců od data výroby. Chraňte před přímým slunečním zářením a vysokými teplotami.