header12.jpg

MICROPAN   AQUA

MICROPAN AQUA  PE 

Složení:

Produkt na bázi enzymů a bakterií s širokým spektrem působení. Urychluje a optimalizuje cirkulaci dusíku a fosforu v přírodě a působí na rozklad organických látek. Zvyšuje množství kyslíku ve vodě a redukuje nevhodnou faunu a flóru. 

Použití:

  • Ve vodních nádržích s výskytem sinic a vodního plevelu
  • V rybnících s cílem zvýšit kvalitu vod a tím i výlov
  • V rekreačních centrech 

Kvalitativní přínos:

  • dlouhodobé zvyšování kvality vod
  • vyšší výlov - vyšší zisk
  • lepší hygiena prostředí 

Aplikace výrobku: 

Pravidelné monitorování všech parametrů (dle obvyklé manažerské praxe) umožní kvantifikovat náklady a zisk spojený s procesem „ošetření“. Dle našich dlouholetých zkušeností bude přínos extrémně pozitivní. 

Použitý výrobek: MICROPAN AQUA P.E., MICROPAN AQUA

Způsob aplikace: 2x za měsíc během prvního měsíce, 1x v následujících 5 měsících

Délka aplikace: 6 měsíců

Dávkování: 1 g /m2 

 

Poznámka: 

  • Doporučujeme použít naše výrobky v tabletách, protože lépe dosáhnoudna rybníka. Zde mohou účinkovat v omezené reakci na hnijící anaerobní usazeniny a omezovat tvorbu H2S.
  • Když bereme v úvahu průměrné teploty v České republice, navrhujeme uskutečnit ošetření v období od dubna do září
  • Navrhujeme uskutečnit zkoušku i v části rybníka či vodní nádrže a pak aplikovat na celou plochu.
Attachments:
Download this file (Produkty voda_letáček.pdf)Letáček[ ]116 kB