header16.jpg

MICROPAN AQUACOMBI

 

Popis produktu:

Jedná se o produkt na bázi enzymů, aerobních bakterií a fakultativně anaerobních bakterií. Produkt je kombinací přípravků Micropanu Aqua PE a Micropanu Oxyless a byl vyvinut za účelem zlepšení kvality vodních ekosystémů s  větší hloubkou, kde se dá předpokládat zanešení sedimentů organickými látkami (jezera, laguny, řeky, rybníky, sportovní jezera, sádky). Kombinace obou produktů garantuje působení jak v aerobní fázi (vrchní část vodního sloupce), tak v anaerobním prostředí (sediment). Přípravek urychluje mineralizační procesy organického materiálu přítomného ve vodě a snižuje koncentraci amoniaku. Micropan Aquacombi optimalizuje biodegradaci i za anaerobních podmínek díky přítomnosti fakultativních bakterií - zlepšuje mineralizaci oraganického materiálu přítomného na dně v lagunách a jiných vodních ekosystémech. Dále účinně napomáhá k obnově přírodních procesů samočistících  schopností  vody zvyšováním koncentrace kyslíku ve vodách

Použití :

  • v rybářských podnicích
  • v podnicích povodí s přehradními nádržemi
  • v rekreačních centrech
  • v hlubších jezírkách a nádržích 

Kvalitativní přínos :

 • zvyšuje čistotu v nádržích /rybnících a přehradách/
 • zlepšuje celkovou hygienu
 • zvyšuje výlov - vyšší zisk 

Dávkování : 

Micropan Aquacombi je ve formě 100g tablet, dávkuje se manuálně vhozením do vody. Produkt může ze začátku zvyšovat tvorbu plynu (metan, CO2). Dávkování  a jeho frekvence se určuje na základě analytických vlastností vody (fyz. , chem, bakteriologické).

Balení : 5kg