header14.jpg

Tyto tránky jsou věnovány ekologickým biotechnologiím a to zejména:

  • zpracování odpadních vod a splašků

  • zpracování komunálních odpadů

  • odstraňování zápachu

  • snižování emisí čpavku a metanu

  • zpracování organických odpadů v zemědělství

  • udržování čistoty vodních ploch a vodních toků

  • zlepšování využitelnosti biomasy v bioplynových stanicích