header16.jpg

          Splaškové vody, neboli  odpadní vody z domácností, obsahují vysoké koncentrace rozpuštěných organických látek. Většina těchto rozpuštěných organických látek podléhá tzv. biologickému rozkladu (oxidaci) – neboli rozkladu bakteriemi.

          Rozpuštěné organické látky jsou tak zdrojem živin pro různé druhy bakterií, včetně patogenních. Rozkladem těchto látek bohatých na živiny (hlavně na dusík) vzniká často v septicích nepříjemný zápach. Děje se tomu tak i v důsledku nedostatku kyslíku.

            Přidáním přípravku MIKROPAN DO SEPTIKU se do systému dostávají  konkurenční  bakterie, bakterie, které díky svým enzymům dokáží urychlit celý proces, tzn.že se rychleji rozkládá organická hmota včetně nežádoucích dusíkatých sloučenin, které bývají často zdrojem zápachu.

          Navíc díky přidání konkurenčních bakterií působí také proti rozvoji patogenních bakterií. Neméně důležitým faktem je, že se díky urychlení celého procesu snižují provozní náklady spojené s vyvážením jímek.

 

Dávkování : 5g/m3, dávkování  by se mělo opakovat po 7 až 14 dnech